Algemene informatie


Activiteiten

De hoofdmoot vormt het organiseren van cursussen : 3 cycli per jaar, zowel 's middags als 's avonds. We hanteren de lesmethode van Berry Westra. Veel van onze cursisten vinden hun weg in de bridgewereld en passen het geleerde toe in de huiskamer, in een buurthuis of op een bridgevereniging in de buurt.

Druk bezocht zijn onze (cursisten)drives en oefenclubs op dinsdagochtend, vrijdagochtend en vrijdagavond. Om de meest recente uitslagen te bekijken klikt u hier.

Op woensdagavond speelt bridgevereniging Blue Club (aangesloten bij de NBB). Veel leden zijn oud-cursisten; de sterkste spelers spelen viertallencompetitie in de 1e klasse van het district Den Haag. Informatie over deze vereniging staat op de website van de Nederlandse Bridge Bond.

Verder organiseren wij zomerlessen, feestdrives, High Tea drives en meestal als afsluiting van het seizoen voor de zomervakantie de Grote Bridgedrive (8 x 4 spellen).

Blue Club?

Waarom wij onze sociëteit de Blue Club hebben genoemd...

Toen wij in 1986 plannen ontwikkelden om onze eigen bridgesociëteit te beginnen, stond al vrij snel vast dat onze huiskleur niet het traditionele groen maar BLAUW zou worden; in die zin is de naamgeving Blue Club al op één manier verklaard. Het dubbelzinnige van de naamgeving schuilt in het feit dat het, in de jaren '60 en '70, superieure Italiaanse team gebruik maakte van het vermaarde biedsysteem " De blauwe klaveren ". Van dit biedsysteem verscheen een lijvig boekwerk van de hand van de geestelijke vader Benito Garozzo, die in die tijd als beste bridger van de wereld werd gezien. Dit boek werd uiteraard in het Engels uitgebracht en droeg als titel, u raadt het al, " The Blue Club ". Vandaar dat Mariemme destijds deze toepasselijke naam bedacht.


BereikbaarheidPer openbaar vervoer:

Tram : lijn 1
Bus : lijnen 22, 24 en 28

Per auto:

Vanaf Amsterdam snelweg A4 naar Den Haag, vanaf Utrecht snelweg A12, vanaf Rotterdam snelweg A13
- Volg de borden Den Haag Centrum (Utrechtse baan)
- Doorrijden tot het einde, dan linksaf langs het Malieveld
- Aan het eind rechtsaf langs het water (Koninginnegracht)
- Derde straat (brug over) linksaf de Laan Copes v. Cattenburgh in (let op de camera!)
- Bij verkeerslicht linksaf (Nassauplein)
- Aan het eind van de weg rechtsaf. Dit is de Javastraat
- 50 meter verderop rechts is ons pand op nummer 44a (bel Bridgesociëteit Blue Club)

Park-line zone 2161