Beschrijving van de cursussen


In cursus 1 (beginners) wordt een begin gemaakt met de behandeling van het populaire ACOL-biedsysteem inclusief uw eerste “biedconventies” ( eenvoudige Stayman en Jacoby ).
- Leer bridge met Berry Westra, deel 1 ( hoofdstuk 1 t/m 7 ).

In cursus 2 worden de 2-openingen en het tegenbieden behandeld; er is veel aandacht voor de speeltechniek. Verder komen belangrijke biedonderwerpen als het eerste bijbod, de herbieding en het tweede bijbod uitgebreid aan de orde.
- Leer bridge met Berry Westra, deel 1 (8 t/m 11) en deel 2 (1 t/m 4).

In cursus 3 worden de Stayman en Jacoby (uitgebreid), het slembieden en de preemptieve opening behandeld. Ook zijn er veel “speelonderwerpen” en wordt er verder ingegaan op het tegenbieden: diepgaande behandeling van het volgbod en informatie doublet (met de antwoorden hierop) en reageren op tegenbiedingen.
- Leer bridge met Berry Westra, deel 2 ( hoofdstuk 5 t/m 12 ).


De cursus 3 plus is een uitstekende cursus voor cursisten of thuisbridgers die de basis nog eens goed willen opfrissen voordat ze de stap naar cursus 4 willen wagen. Alle belangrijke onderwerpen uit boekje 2 komen aan de orde en daar waar mogelijk gaan we dieper op de materie in. Bovendien krijgt u bij diverse lessen een extra syllabus uitgereikt.

NB Vanwege het hogere tempo is deze cursus minder geschikt voor cursisten die t/m cursus 2 zijn gekomen.

In cursus 4 komen de volgende speelonderwerpen aan de orde: “switchen” of uitkomstkleur doorspelen, uitbreiding speelplan (SA en troef) en uitkomen. Verder storten we ons op de volgende biedtheorie: de reverse- en de sprongherbieding, het verder bieden na 2-openingen (slemonderzoek) en de gemengde controle-biedingen.
- Leer bridge met Berry Westra, deel 3 ( hoofdstuk 1 t/m 8 ).

Cursus wedstrijdbridge. Het accent in deze cursus ligt op kennismaking met wedstrijdbridge. Naast praktische tips op bied- en spelgebied is er veel aandacht voor de spelregels.
De ideale cursus voor iedereen die cursus 1 t/m 4 heeft gevolgd.
- Leer wedstrijdbridge met Berry Westra.


De cursus 4 plus is een prima cursus voor degenen die zich op dit moment theoretisch nog niet sterk voelen voor de cursus 5-6. Deze cursus is prachtig in balans: zowel het constructieve bieden (reverse, preferentie) als het tegenbieden (volgbod en info-doublet uitgebreid) komen aan bod. Maar tevens aandacht voor afspel (2 lessen), tegenspel (uitkomen, switchen, signaleren), 2,3 en 4-openingen (met antwoorden), de 1SA-opening en slembieden (o.a. controle-biedingen). Daar waar mogelijk gaan we dieper op de materie in. Bovendien krijgt u bij diverse lessen een extra syllabus uitgereikt.

NB Vanwege het hogere tempo is deze cursus minder geschikt voor cursisten die t/m cursus 3 zijn gekomen.

In cursus 5 kunt u de volgende onderwerpen verwachten: tempo en communicatie, het (sterke) informatiedoublet, het bieden op deelscore-spellen, het strafdoublet, speeltechniek, signaleren en de invulling van het 2 ♠-antwoord en de antwoorden op 3-niveau na de 1 SA-opening.
- Leer bridge met Berry Westra, deel 3 (9 t/m 12) en deel 4 (1 t/m 4).

In cursus 6 krijgt de cursist te maken met pittige onderwerpen als het negatief doublet, de vierde kleur, kaartlezen, hinder van tussenbiedingen ( o.a. na 1 SA ), het vervallen van de biedplicht en het combineren van kansen bij het uitspelen.
- Leer bridge met Berry Westra, deel 4 ( hoofdstuk 5 t/m 12 ).

In de cursus 5 - 6 worden de belangrijkste hoofdstukken uit de cursussen 5 en 6 behandeld o.a. het (sterke) informatie-doublet, het 1 SA-complex (inclusief hinder van tussenbiedingen), de 4e kleur conventie en negatief doublet. Verder veel aandacht voor af- en tegenspel (o.a. speelfiguren, communicatie, 3e man, cross-ruff, troefcontrole en signaleren).
- Leer bridge met Berry Westra, deel 3 (9 t/m 12) en de belangrijkste hoofdstukken uit deel 4.

Bij de cursus 5-kaart hoge kleur wordt het razend populaire nieuwe boek van Berry Westra gebruikt. Of je nu de 5-kaart hoge kleur al speelt of niet: een uitstekende cursus om de voor- en nadelen te leren kennen. Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is (enige) kennis van negatief doublet en controle-biedingen een vereiste.
- Berry’s vijfkaart hoog, € 13.95.

Cursus 7 (de moeilijkste cursus uiteraard) is een combinatie van de vroegere cursussen Hogerop en de Conventiecursus; o.a. de volgende onderwerpen komen aan de orde : beschermend bieden, de kwantitatieve 4 SA, zwakke twee en Multi, alles over reverse bieden, de kleur van de tegenpartij, doubletvariaties, RKC, Niemeijer, Muiderberg en verbetering af- en tegenspel (dekken of niet en wanneer moet je actief en wanneer passief tegenspelen ?)
- Hogerop met Berry Westra, m.n. deel 1. De aanschaf van Hogerop 2 is geen noodzaak.

Alle cursusboekjes op een rij:

Leer bridge met Berry Westra, deel 1 (het klaverboekje)
Leer bridge met Berry Westra, deel 2 (het ruitenboekje)
Leer bridge met Berry Westra, deel 3 (het hartenboekje)
Leer bridge met Berry Westra, deel 4 (het schoppenboekje)
Leer wedstrijdbridge met Berry Westra
Hogerop, Berry Westra, deel 1 en 2
Berry's 5-kaart hoog.